Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Bài 6: Biểu mẫu

  Bài 6: Biểu mẫu_Query(1718)
  Chúc các trò làm bài tốt! Bài 6: Biểu mẫu Hoạt động 1: Em hãy thực hành các công việc sau: *Tạo CSDL QLHS.mdb *Nhập 3 bản ghi cho Table: Hocsinh Hoạt động 2: Hãy nghiên cứu SGK T50 để hoàn thành các công việc sau: *Tạo và lưu Form có tên là Hocsinh theo hướng dẫn SGK *Nhập thêm 2 học sinh tại Form trên Hoạt động 3: Hãy so sánh công việc của HĐ1 và HĐ2 để rút ra kiến thức mới ...

  Bài 7: Liên kết giữa các bảng

  Bài 7: Liên kết giữa các bảng
  Bài 7: Liên kết giữa các bảng Bài tập thực hành 5 (T1,2) Hoạt động 1: Hs nghiên cứu SGK trang 57 để so sánh CSDL KINH_DOANH. Mdb để hoàn thành các câu hỏi sau: Câu 1: Hãy so sánh sự khác nhau giữa cách 1 và cách 2 Câu 2: Theo em, tại sao trong cách 2 phải tách ra làm 2 bảng. Hoạt động 2: Hs thực hành tạo CSDL KINH_DOANH.mdb theo cách 2. Thiết kế khóa chính và giải thích lý do tại sao trường đó lại...

  Bài 8: Truy vấn dữ liệu

  Bài 8: Truy vấn dữ liệu(1718)
  Bài 8: Truy vấn dữ liệu Hoạt động 1: Mẫu hỏi (Query) dùng để làm gì? Hoạt động 2: Tạo CSDL QLHS.mdb với Bảng_Điểm được nhập dữ liệu như trong hình 53 (SGK T.66) Hoạt động 3: Tìm hiểu về toán hạng trong các biểu thức, các hàm Hoạt động 4: Thực hành các bước tạo mẫu hỏi Hoạt động 5: Thực hành các câu hỏi sau: *Hãy hiển thị học sinh có điểm Toán từ 5 trở lên *Hãy hiển thị học sinh có điểm Văn hoặc Toán...