Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đề tài 20

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Phạm Thị Thu Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:53' 20-07-2017
  Dung lượng: 114.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người  TRƯỜNG MẦM NON SUỐI TRAI  TÊN ĐỀ TÀI

  TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH THÀNH
  NHỮNG BIỂU TƯỢNGVỀ HÌNH KHỐI CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI

  Người hướng dẫn:
  Người thực hiệN

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài .
  2. Mục đích nghiên cứu .
  3. Giả thuyết khoa học .
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu .
  5. Khách thể nghiên cứu .
  6. Giới hạn đề tài .
  7. Phương pháp nghiên cứu .
  8. Đóng góp của đề tài .
  9. Địa bàn nghiên cứu .
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN
  I/ Cơ sở lý luận .
  II/ Hoạt động vui chơi và sự hình thành biểu tượng hình khối cho trẻ mẫu
  giáo lớn .
  II/ Tổ chức trò chơi học tập .
  CHƯƠNG II :
  THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP
  NHẰM HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH KHỐI .
  I/ Vài nét về trường Mầm non Sơn ca
  II/ Tổ chức khảo sát thực trạng.
  III/ Thực trạng về việc tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành biểu
  tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn .
  CHƯƠNG III: XÂY DỰNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP
  NHẰM HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH KHỐI
  CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN .
  I/ Mục đích, nội dung, nguyên tắc xây dựng trò chơi học tập và cách thực
  hiện .
  II/ Hệ thống trò chơi học tập .
  III/ Thực nghiệm tổ chức một số trò chơi học tập nhằm hình thành biểu
  tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn
  1. Tổ chức thực nghiệm .
  2.Tiến hành thực nghiệm .
  3. Cách đánh giá kết quả thực nghiệm .
  4. Cách lấy số liệu và kỹ thuật đo .
  5. Kết quả thực nghiệm và phân tích kết quả thực nghiệm .
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAMKHẢO
  A- PHẦN MỞ ĐẦU
  I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
  1. Cơ sở khoa học :
  Chăm sóc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non là công việc vô cùng quan
  trọng. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở Việt nam và trên thế giới đã
  chứng minh lợi ích lâu dài của việc can thiệp vào các năm ở tuổi mầm non là rất
  to lớn. Trí tuệ, tính cách và hành vi xã hội của đứa trẻ đã được hình thành. Chính
  trong những năm đầu của cuộc đời con người , những can thiệp khi trẻ còn nhỏ
  có thể thúc đẩy các em đi học và giảm tỉ lệ bỏ học và lưu ban sau này. ngày nay
  giáo dục mầm non đang phát triển thro hướng đa dạng hoá các loại hình, thu hút
  thêm các nguồn lực trong nhân dân, tổ chức kinh tế xã hội đầu tư cho giáo dục
  mầm non. các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể nhân dân, , tổ
  chức kinh tế xã hội, gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm đóng góp vào công
  tác chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện cho hầu hết trẻ em trong độ tuổi mầm
  non được hưởng sự chăm sóc giáo dục theo khoa học.
  Chúng ta đang sống và làm việc trong những năm đầu của thế kỷ XXI.
  Với sự thay đổi về cơ bản, cơ cấu xã hội để tiếp thu một nền văn minh phát triển
  cao. Đó là nền văn minh trí tuệ, trong đó con người đứng ở vị trí trung tâm. Con
  người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, là nhân tố
  quyết định thắng lợi của sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.
  Trong nền văn minh ấy, trình độ phát triển cao cùng với sự bùng nổ thông tin
  đòi hỏi con người phải tích cực nhận thức về thế giới xung quanh và cải tạo thế
  giới .
  Một xã hội phát triển như vậy nó đòi hỏi con người phải có những phẩm
  chất, nhân cách phù hợp, đặc biệt phải tích cực nhận thức để cải tạo thế giới và
  cải tạo chính mình. Đảng đã chỉ rõ vai trò của ngành giáo dục " Đầu tư cho giáo
  dục là đầu tư cho tương lai " .
  Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,
  giáo dục mầm non có một vị trí rất quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển
  toàn diện nhân cách của con người. Có thể nói sự phát triển nhân cách nói chung
  và kết quả học tập ở trường phổ thông, đặc biệt là ở lớp 1 phụ thuộc khá lớn vào
  tính tích cực nhận thức của trẻ ở lứa tuổi mầm non .
  Trong quá trình giáo dục trẻ em, việc hình thành những
   
  Gửi ý kiến