Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  prefixes_re

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Phạm Thị Thu Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:26' 01-08-2017
  Dung lượng: 202.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Prefixes – ‘un’
  (Spelling Skills)
  http://www.primaryresources.co.uk
  unlock
  What do all these words have in common?
  unable
  unpack
  uncover
  unhappy
  undo
  unkind
  untie
  unlock
  They all begin with the prefix ‘un’
  unable
  unpack
  uncover
  unhappy
  undo
  unkind
  untie
  What does the prefix ‘un’ mean?
  unhappy
  unlock
  unpack
  untie
  – not happy, sad
  – to release the lock of
  – to open and remove the contents
  of
  – to unfasten
  What does the prefix ‘un’ mean?
  It means ‘not’ / the opposite of
  unable
  uncover
  undo
  unkind
  – not kind, harsh
  - to remove the covering from
  – to cancel the effect of
  – not able
  Add the prefix ‘un’ to these words to make new ones…
  fit
  equal
  dress
  fair
  Can you identify the root words?
  unfold
  unable
  unbolt
  unarmed
  unblock
  unlike
  unknown
  unfasten
  Can you identify the root words?
  unfold
  unable
  unbolt
  unarmed
  unblock
  unlike
  unknown
  unfasten
  What other words can you think of that begin with the prefix ‘un’?
  More words that begin with the prefix ‘un’
  unpaid
  unlucky
  unreal
  unlike
  unscrew
  unroll
  unload
  More words that begin with the prefix ‘un’
  unfortunate
  unveil
  unidentified
  unusual
  unhook
  untrue
  unhealthy
  More words that begin with the prefix ‘un’
  unwise
  unaware
  unwrap
  unwilling
  unbroken
  uncut
  uncommon
  unbelievable
  More words that begin with the prefix ‘un’
  unasked
  uncertain
  unfeeling
  unexpected
  uncomfortable
  unfamiliar
   
  Gửi ý kiến