Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Năm Dương lịch chuyển sang năm âm lịch

  3C16A3621C3F4C5883A842BA85688BA5.png
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: https://vnseeder.blogspot.com/2015/03/lap-trinh-can-ban-c-oi-nam-duong-lich.html
  Người gửi: Phạm Thị Thu Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:04' 20-11-2019
  Dung lượng: 11.7 KB
  Số lượt tải: 0
  Mô tả:

  Đề bài: Nhập vào một số nguyên dương n đại diện cho 1 năm Tây Lịch. Hãy chuyển năm dương lịch đó thành năm âm lịch tương ứng.

  Để chuyển năm dương lịch sang năm âm lịch các bạn cần biết rằng âm lịch có 10 can và 12 chi, cụ thể như sau:
  - 10 can chu kỳ 10 năm(đếm từ 0): canh, tân, nhâm, quý, giáp, ất, binh, đinh, mậu, kỷ
  - 12 chi chu kỳ 12 năm (đếm từ 0): thân, dậu, tuất, hợi, tý, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi

  Ví du:
  - năm 0 là canh thân, năm 1 là tân dậu, năm 2 là nhâm tuất....
  - năm 2015 sẽ được tính như sau:
    ---> can = 2015 % 10 = 5   --> Ất            (% là chia lấy phần dư)
    ---> chi  = 2015 % 12 = 11 --> Mùi          (% là chia lấy phần dư)


  Bài giải: 

  https://vnseeder.blogspot.com/2015/03/lap-trinh-can-ban-c-oi-nam-duong-lich.html


  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến