Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  10A1-10A2-10A3-10A4-10A5-Tiết 51-Bài 19:Tạo và làm việc với bảng

  A. Tinh giản của Bộ GD - ĐT - Mục 1: Tạo bảng: Chỉ dùng 1 cách - Mục 2: Điểm b,c,d: Không dạy - BT TH 9: Mục 2 điểm a2, a3: Không thực hiện - Bài tập 2,3 Không dạy B. Mục đích yêu cầu: - Kiến thức: * Biết các thao tác: tạo bảng: chèn, xóa,( tách, gộp các ô, hàng và cột: giảm tải) * Biết soạn thảo và định dạng bảng. - Kỹ năng: *Thực hiện được tạo bảng, các thao...

  10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5:Tiết 50_ Bài tập và thực hành 8

  Các trò 10A1 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Goodluck!...

  10A1_Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

  Các trò 10A1 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Goodluck!...

  10A5_Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

  Các trò 10A1 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Goodluck!...

  10A4_Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

  Các trò 10A4 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Goodluck!...

  10A3_Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

  Các trò 10A3 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Goodluck!...

  10A2_Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

  Các trò 10A2 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Goodluck!...

  10A1_Bài 17: Một số chức năng khác

  Các trò 10A1 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Goodluck!...

  10A5_Bài 17: Một số chức năng khác

  Các trò 10A5 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Goodluck!...

  10A2_Bài 17: Một số chức năng khác

  Các trò 10A2 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Goodluck!...

  10A3_Bài 17: Một số chức năng khác

  Các trò 10A3 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Goodluck!...

  10A4_Bài 17: Một số chức năng khác

  Các trò 10A4 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Goodluck!...

  10A1_Bài 16: Định dạng văn bản

  Các trò 10A1 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Có 2 cách để tự học: - Cách 1: Truy cập trực tiếp link dưới đây để hoàn thành việc tự học dưới sự giúp đỡ của giáo viên: - Cách 2: Dành cho các bạn khá và giỏi có thể tự hoàn thành phần tự học và có thể hỏi thêm giáo viên nếu cần thiết. Chúc các học trò yêu quí hoàn thành xuất sắc bài tập...

  10A2_Bài 16: Định dạng văn bản

  Các trò 10A2 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Có 2 cách để tự học: - Cách 1: Truy cập trực tiếp link dưới đây để hoàn thành việc tự học dưới sự giúp đỡ của giáo viên: - Cách 2: Dành cho các bạn khá và giỏi có thể tự hoàn thành phần tự học và có thể hỏi thêm giáo viên nếu cần thiết. Chúc các học trò yêu quí hoàn thành xuất sắc bài...

  10A3_Bài 16: Định dạng văn bản

  Các trò 10A3 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Có 2 cách để tự học: - Cách 1: Truy cập trực tiếp link dưới đây để hoàn thành việc tự học dưới sự giúp đỡ của giáo viên: - Cách 2: Dành cho các bạn khá và giỏi có thể tự hoàn thành phần tự học và có thể hỏi thêm giáo viên nếu cần thiết. Chúc các học trò yêu quí hoàn thành xuất sắc bài...

  10A4_Bài 16: Định dạng văn bản

  Các trò 10A4 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Có 2 cách để tự học: - Cách 1: Truy cập trực tiếp link dưới đây để hoàn thành việc tự học dưới sự giúp đỡ của giáo viên: - Cách 2: Dành cho các bạn khá và giỏi có thể tự hoàn thành phần tự học và có thể hỏi thêm giáo viên nếu cần thiết. Chúc các học trò yêu quí hoàn thành xuất sắc bài...

  10A5_Bài 16: Định dạng văn bản

  Các trò 10A5 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Có 2 cách để tự học: - Cách 1: Truy cập trực tiếp link dưới đây để hoàn thành việc tự học dưới sự giúp đỡ của giáo viên: - Cách 2: Dành cho các bạn khá và giỏi có thể tự hoàn thành phần tự học và có thể hỏi thêm giáo viên nếu cần thiết. Chúc các học trò yêu quí hoàn thành xuất sắc bài...