Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Kế hoạch tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin lần thứ IV năm 2018

  http://www.hanoi.edu.vn/thanh-tuu/ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-cong-nghe-thong-tin-lan-thu-iv-nam-2018-c529-5799.aspx...

  Hướng dẫn tham gia dự thi sản phẩm ngày hội công nghệ thông tin lần thứ 3 năm 2015

  10949560 hướng dẫn tham gia dự thi sản phẩm ngày hội công nghệ thông tin lần thứ 3 năm 2015 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của ngành GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn nhiệm vụ ứng dụng CNTT số 10007/ SGD&ĐT-KHCN ngày 25/9/2014. Thực hiện kế hoạch số 10164/KH-SGD&ĐT ngày 03/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức ngày hội công nghệ thông tin lần thứ 3. Căn cứ quyết định số 11670/QĐ-SGD&ĐT ngày 17/12/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thành...

  Thông báo kế hoạch Tham dự ngày hội CNTT lần thứ 2

  Thông báo kế hoạch Tham dự ngày hội CNTT lần thứ 2 Cập nhật lúc 14h44, ngày 03/03/2012 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 3463/SGD&ĐT-KHCN V/v : Tham dự ngày hội CNTT lần thứ 2 năm 2012 Hà Nội, ngày 2tháng 3 năm 2012 Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các...

  Công nghệ giáo dục số

  7181525 người gửi 09-17-2009 612 13.3MB ...

  Sản phẩm eLearning khác

  7181514 người gửi 02-01-2010 4,020 380kB người gửi 02-01-2010 1,190 1.8MB người gửi Jump to login form Navigation area Language selection Top menu banners text text feedreader Page... 12-02-2009 299 ...

  Công cụ hỗ trợ làm bài giảng

  7181485 người gửi Demo Builder create interactive Flash demonstrations Our Rating: (Excellent) Demo Builder is a tool... 03-31-2010 814 người gửi Làm video slide “hàng hiệu” HD (Dân trí) - Để tạo... 10-05-2009 2,443 34.7kB người gửi Phần mềm xử lý âm thanh, audacity Phiên bản win-unicode-1.2.6 chạy ổn định Mã... 05-06-2009 1,737 2.1MB ...

  Tài liệu chung về eLearning

  7181442 " Tên " " Ngày " " Lần tải " " " người gửi The Person-Centered e-Learning Pattern Repository Navigation Homepage Introduction to PCeL Patterns... 03-20-2010 274 7.7kB người gửi Insiders_Guide_To_Becoming_A_Rapid_E-Learning_Pro 02-24-2010 676 1.3MB người gửi 07-19-2009 577 người gửi 07-19-2009 893 475.5kB người gửi Jump to login... 07-19-2009 575 người gửi The Insider's Guide to Becoming a Rapid E-Learning...

  Daulsoft

  7181412 người gửi Phiên bản mới nhất Lecture Maker 07-27-2011 9,165 79.8MB người gửi Tham khảo bài giảng toán soạn bằng Lecture Maker 04-29-2009 5,199 11.1MB người gửi CENTEA xin giới thiệu bài hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo bài giảng điện tử LectureMaker... 04-16-2009 7,501 16.5MB người gửi 03-05-2009 1,381 2.8MB người gửi 03-05-2009 ...

  Công cụ tạo bài giảng Authoring tool

  7181400 người gửi Tải về tại đây: 10-10-2011 640 27.7kB người gửi Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter của gv Hoàng Ngọc Cảnh 05-28-2009 4,811 1.1MB người gửi Adobe Presenter là phần mềm công cụ tạo bài giảng điện tử eLearning rất mạnh... 04-15-2009 8,321 763.5kB người gửi Đây là bộ phần mềm Articulate Studio-09-Update-4.exe. Phiên bản tháng... 03-09-2009 738 ...

  Bài giảng toán mẫu soạn bằng Lecture Maker math_eng.lme

  Bài giảng toán mẫu soạn bằng Lecture Maker math_eng.lme Dung lượng: 11.1MB ...

  Hướng dẫn gài đặt Moodle lên máy tính cá nhân

  Hướng dẫn gài đặt Moodle lên máy tính cá nhân Dung lượng: 1003.5kB ...

  MS Producer 2011

  7181300 MS Producer 2011 Dung lượng: 27.7kB Xếp trong: e-Learning, MS Producer, authoring tool Tải về tại đây: ...

  LectureMaker2englishSetup phiên bản mới 9/4/2011

  07-27-2011 ------------------------- Số lần tải: 9,162 Dung lượng: 79.8MB Số lần xem: 13,466 LectureMaker2englishSetup phiên bản mới 9/4/2011 Dung lượng: 79.8MB Xếp trong: Lecture Maker Phiên bản mới nhất Lecture Maker: ...

  Thông báo sô 1: về việc tổ chức ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Hà Nội Lần Thứ 2

  7104760 Thông báo sô 1: về việc tổ chức ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Hà Nội Lần Thứ 2 Cập nhật lúc 11h46, ngày 10/01/2012 ...

  Hướng dẫn tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, website e-learning, trang thông tin

  7104755 Hướng dẫn tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, website e-learning, trang thông tin điện tử năm học 2011-2012 Cập nhật lúc 17h23, ngày 09/01/2012 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:66/SGD&ĐT-KHCN V/v: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, website e-learning, trang thông tin điện tử năm học 2011-2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012 Kính...

  Hướng dẫn tổ chức cuộc thi kỹ năng CNTT và phần mềm ứng dụng năm học 2011-2012

  7104751 Hướng dẫn tổ chức cuộc thi kỹ năng CNTT và phần mềm ứng dụng năm học 2011-2012 Cập nhật lúc 11h57, ngày 04/01/2012 Căn cứ kế hoạch số 9681/KH-SGD&ĐT ngày 23/12/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Ngày hội CNTT ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lần thứ 2, Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội CNTT ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn một số quy định và thể lệ phần thi kỹ năng CNTT và...

  KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ 2

  7104741 KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ 2 Cập nhật lúc 11h57, ngày 13/12/2011 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:9681 /KH-SGD&ĐT Hà Nội, ngày 13tháng12 năm 2011 KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ 2 -...

  Bài tin học 45'.

  Họ và tên:+Lê Chí Bằng +Nguyễn Nam Hiếu Lớp:11D Bài 1: program xulixau; var a:string; k,i:byte; begin writeln ('Nhap xau');readln(a); k:=length (a);{xac dinh do dai xau} for i:= k downto 1 do write (a[i]); readln end. bài 2: program nhap_xau; var sokitu:string; a:string[10]; begin wwrite ('nhap a');readln(a); sokitu:=length(s) write('tong ky tu la', sokitu); readln end....