Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ʌ

  Nguyên âm ʌ
  TH1: Trong từ có một âm tiết (âm W + O) thì /o/ thường được phát âm thành // 1. Won 2. wonder 3. worry 4. love 5. come TH2: Một số từ có nhiều âm tiết và âm /o/ được nhấn trọng âm thì /o/ thường được phát âm thành // 1. among 2. mother 3. company TH3: Từ có [u] + hai phụ âm hoặc từ một âm tiết chứa âm /u/ 1. but 2. dust 3. must 4. sun 5. culture 6. construction TH4: OU + một...

  æ

  Nguyên âm æ
  TH1: Từ có 1 âm tiết chứa âm A (trường hợp A + R, A + L, W + A) --> âm /a/ đọc thành /æ/ TH2: Từ có nhiều âm tiết chứa âm A và nguyên âm A được nhấn trọng âm --> âm /a/ đọc thành /æ/ ...

  ɪ

  Bài 5: e trong est
  Trò hãy tìm, gạch chân và nghĩa những từ có công thức sau: E trong est ex: biggest...

  ɒ

  Nhận dạng âm /ɒ/
  Có 3 trường hợp: (trang 131) TH1: Từ có chứa W + A (trừ trường hợp W + A + L) TH2: Từ có AR + PHỤ ÂM hoặc AR đứng cuối từ TH3: Từ có âm /o/ được nhấn trọng âm...