Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  2019 - 2020

  11D1-11D2-11D3-11D4:Tiết 47: Bài 14: Kiểu dữ liệu và tệp
  Các trò 11D1; 11D2, 11D3, 11D4 yêu quý, hãy hoàn thành bài một cách xuất sắc nhé!. Chúc các con thành công! Goodluck!...
 • 11D1, 11D2, 11D3, 11D4 -Tiết 45: Bài tập và thực hành 5
 • 10A1-10A2-10A3-10A4-10A5-Tiết 51-Bài 19:Tạo và làm việc với bảng
 • 11D1-11D2-11D3-11D4- Tiết 46 - Bài 13: Kiểu bản ghi
 • 10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5:Tiết 50_ Bài tập và thực hành 8
 • 10A1_Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
 • 11D1_Kiểm tra 45 phút - HK2
 • 11D4_Kiểm tra 45 phút - HK2
 • 11D3_Kiểm tra 45 phút - HK2
 • 11D2_Kiểm tra 45 phút - HK2
 • 11D1 - Tiết 44 : Bài 12: Kiểu xâu
 • 10A5_Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
 • 10A4_Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
 • 10A3_Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
 • 10A2_Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
 • 11D4 - Tiết 44 : Bài 12: Kiểu xâu
 • 11D3 - Tiết 44 : Bài 12: Kiểu xâu
 • 11D1_Bài tập thực hành 4
 • 11D2 - Tiết 44 : Bài 12: Kiểu xâu
 • Bài 16: Định dạng văn bản
 • 10A1_Bài 17: Một số chức năng khác
 • 10A5_Bài 17: Một số chức năng khác
 • 10A2_Bài 17: Một số chức năng khác
 • 10A3_Bài 17: Một số chức năng khác
 • 10A4_Bài 17: Một số chức năng khác
 • Kiểm tra bài cũ bài 16:Định dạng văn bản
 • Kiểm tra bài cũ bài 15: Làm việc với Microsoft Word
 • 11D2_Bài tập thực hành 4
 • 11D3_Bài tập thực hành 4
 • 11D4_Bài tập thực hành 4
 • 10A1_Bài 16: Định dạng văn bản
 • 10A2_Bài 16: Định dạng văn bản
 • 10A3_Bài 16: Định dạng văn bản
 • 10A4_Bài 16: Định dạng văn bản
 • 10A5_Bài 16: Định dạng văn bản
 • Nhật ký ghi chép dạy học trực tuyến
 • NỘI QUY HỌC TẬP ONLINE ĐỐI VỚI HỌC SINH
 • NỘI QUY HỌC TẬP ONLINE ĐỐI VỚI HỌC SINH