Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Bài 5: Khai báo biến

  Bài 5 - Khai Báo Biến
  Chúc các học trò của cô có một buổi học thú vị: Các em hãy nghiên cứu Bài 5 - sách giáo khoa Tin học 11 và đặt câu hỏi cho bài học này, tối thiểu mỗi mức độ 1 câu hỏi Thang điểm: - Câu hỏi đạt mức độ Nhớ, Biết: 7 điểm - Câu hỏi đạt mức độ Nhớ, Biết, Vận dụng thấp, vận dụng cao: 9 điểm - Câu hỏi đạt mức độ Nhớ, Biết, Vận dụng thấp, vận dụng cao, có tính thực tiễn cao: 10...

  Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

  Bài 6 - Phép toán - Biểu thức - Câu lệnh gán(1718)
  Chúc các học trò của cô có một buổi học thú vị: Các em hãy nghiên cứu Bài 6 - sách giáo khoa Tin học 11 và đặt câu hỏi cho bài học này, tối thiểu mỗi mức độ 1 câu hỏi Thang điểm: - Câu hỏi đạt mức độ Nhớ, Biết: 7 điểm - Câu hỏi đạt mức độ Nhớ, Biết, Vận dụng thấp, vận dụng cao: 9 điểm - Câu hỏi đạt mức độ Nhớ, Biết, Vận dụng thấp, vận dụng cao, có tính sáng tạo: 10 điểm...

  Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào

  Bài 7: Thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản(1718)
  Viết chương trình nhập tọa độ x,y,z của một vecto 3 chiều sau đó tính và hiển thị độ dài cùa vecto này theo công thức: dodai=x2+y2+z2 ...

  Bài 8: Giới thiệu phần mềm Turbo Pascal

  Bài tập
  Bài tập Hoạt động 1: Học sinh hoàn thành bài tập theo cặp như sau: *Viết chương trình tính TBC 3 số tự nhiên được nhập từ bàn phím *Viết chương trình tính số năm kỷ niệm sinh nhật của nhóm. Hoạt động 2: Hs trao đổi, thảo luận giữa các nhóm, chạy thử chương trình của nhóm khác Hoạt động 3: Lắng nghe GV nhận xét và chữa bài. ...

  Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

  Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh(1718)
  Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh Hoạt động 1: Hãy nêu cú pháp và lấy ví dụ về cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ? Hoạt động 2: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên dương. Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất trong 3 số trên. In kết quả ra màn hình ...

  Bài 10: Cấu trúc lặp

  20 bài tập về cấu trúc lặp
  Bài 1: Viết chương trình tính tổng tích các biểu thức S = 1*1+1*2+…1*10 + 2*1+2*2+…+…+ M*N. Bài 2: Viết chương trình đưa ra màn hình 2 câu: “Chào bạn. Bạn có khỏe không!”. In 5 lần lên màn hình. Bài 3: Viết chương trình vẽ hình chữ nhật và điền dấu * như hình sau: * * * * * * * * * * * * * * * Bài 4: Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên. In kết quả ra màn...

  Bài 11: Kiểu mảng

  Bài 11: Kiểu mảng(1718)
  Lập trình thực hiện các việc sau: - Đọc từ bàn phím một dãy n số nguyên - Sắp các số lẻ lên đầu dãy, các số chẵn xuống cuối dãy - Đưa ra màn hình số lượng và các số lẻ...

  Bài 12: Kiểu xâu

  Bài 12: Kiểu xâu(1718)
  Bài 1: Lập trình nhập một xâu từ bàn phím, rồi hiển thị xâu đảo ngược Bài 2: Lập chương trình: - Đọc từ bàn phím một xâu - Đọc một ký tự từ bàn phím rối đếm số lượng kí tự này trong xâu, thông báo kết quả trên màn hình....

  Bài 14-15: Kiểu tệp

  Bài 14: Tệp và thao tác với tệp(1718)
  Chào các học sinh yêu quí. Các trò sẽ nghiên cứu sgk Tin học 11, và bài 14 trên Website mục Bài giảng đê hoàn thành các câu hỏi sau đây: 1. Tệp là gì? 2. Vai trò của tệp? 3. Các thao tác với tệp?...

  Bài 17: Chương trình con

  Bài 17 - Chương Trình Con
  Cô chào các học trò thân yêu! Việc học lập trình thật thú vị đúng không các Trò, các Trò của cô rất giỏi. Hôm nay hãy thử tài tự học bài này nhé. Sau đó, tự xây dựng một chương trình con để giải quyết một vấn đề mà em yêu thích nhé. Yêu cầu: 1. Nhóm gồm: 5 người 2. Chủ đề: Đăng ký với Giáo viên 3. Sản phẩm tốt nhất sẽ đạt điểm 10 và một phần quà hấp dẫn. Chúc các em hoàn thành tốt...